Браинобраин

Браинобраин

Brainobrain програма

- часовите се наменети за деца од 4-14 години - вкупно 10 нивоа,секое ниво трае 3-4 месеци - неделно само 2 часа - 15 минутно дневно вежбање дома - големина на група од 6-15 ученици,зависно од возраста на групата - часовите се забавни,креативни и едукативни

X