Дневен Престој

Дневен Престој

Уписите се во тек

Дневниот престој е наменет за деца од училишна возраст и има за цел згрижување на децата пред и после училиште,завршување на домашните задачи,учење на тековни лекции,совладување на потешкотиите во наставниот материјал,истовремено забавувајќи се со креативни и едукативни работилници,изучување на нови вештини и знаења. Во текот на престојот децата добиваат: сок и грицки и целосна нега за да се чуствуваат удобно и сконцентрирано. Крајната цел и резултати кон кои се стремиме се:концентрација и фокус,меморија,визуелизација,брзина и точност,фотографска меморија,математички вештини,креативност,самодоверба,лидерски вештини и одлучност. Во склоп со програмата е предвидено изучување на англискиот јазик преку интерактивни игри. Во нашиот центар преку креативни и едукативни работилници се поттикнува имагинацијата,креативноста,фантазијата,спонтаноста,слободата на изразување,ставајќи акцент на индивидуалноста.

Листа на предмети( 1 Subject )

Времетраење

X