Креативен  Курс

Креативен Курс

Уписите се во тек

Креативниот курс се изведува секој ден од понеделник до петок, во мали групи по максимум 10 деца на возраст од 3-6 години. Во текот на престојот децата добиваат грицки и сок.Децата учат да ги разберат другите и нивната околина,да ги споделат своите мисли,идеи и чувства преку разни видови на творештво-уметност,театарски и имагинативни игри. Со програмата на курсот се опфатени деца од претшколска возраст а крајната цел и резултати кон кои се стремиме се:концентрација и фокус,меморија,визуелизација,брзина и точност,фотографска меморија,математички вештини,креативност,самодоверба,лидерски вештини и одлучност. Во склоп со програмата е предвидено изучување на англискиот јазик преку интерактивни игри. Во нашиот центар преку креативни и едукативни работилници се поттикнува имагинацијата,креативноста,фантазијата,спонтаноста,слободата на изразување,ставајќи акцент на индивидуалноста. Активностите се спроведуваат според возраста на децата. Програмата предвидува: -Личен,социјален и емоционален развој-Способноста да се работи како дел од тимот,вештините за создавање на пријателско опкружување околу нив и можност секое дете да стане почитуван член на нивната заедница.Ова се квалитетите потребни за да му помогнат на детето да создаде солиден карактер и да ја развие својата самодоверба. Позитивен став и интерес за когнитивни активности.Ентузијазам и желба за знаење и учење воопшто,како и самодоверба.Социјални вештини-способноста да се најдат начини да соработуваат и да соработуваат со различни врсници и возрасни,како и способност да се слушаат и разбираат меѓусебно.Внимание и упорност-способност и решеност да се концентрираат на игри,училишни или групни задачи. -Комуникација,јазик и писменост-На сите деца им се дава можност за личен контакт со врсниците и возрасните во различни менливи ситуации кои најверојатно ке предизвикаат говор,како што се одговарање на прашања,сослушување на други,користејќи проширен речник и комуникациски вештини и развивање способност внимателно да слуша.Читање детски книги и работа со текст во различни ситуации-преку овој процес децата учат нови зборови и почнуваат да ги користат во говорот. -Математика-Секое дете учи да го развива своето разбирање за науката на броеви,големини,облици и простор а програмата обезбедува широк спектар на ситуации во кои децата можат да ги истражуваат математиките на забавен начин,да го користат и да разговараат за тоа. -Осознавање и разбирање на светот-Децата учат да донесуваат свои одлуки,да решаваат тешки ситуации,да експериментираат,да ги предвидат,да планираат и да размислуваат,како и да го истражуваат светот околу нив за да најдат информации за соствената околина,луѓе и места кои се важни во нивниот живот. -Физички развој-Децата спроведуваат разни вежби кои ја развиваат моторната функција на рацете и генерално ги зајакнуваат физички.Нашите наставници им објаснуваат на децата како функционираат нивното тело и што треба да напррават за да го задржат здраво и силно.Тие всадуваат хигиенски практики,организираат забавни,интересни прошетки и енергицни игри на отворено. -Креативен развој-Децата учат да ги разберат другите и нивната околина,да ги споделат своите мисли,идеи и чувства преку разни видови на творештво-уметност,театарски и имагинативни игри.

Листа на предмети( 3 Subject )

Времетраење

X