Клементина Спасовска

Клементина Спасовска

Наставник

Моето работно искуство започна со задолжителната практика во првата студиска година на факултетот " Св. Климент Охрисдки – Скопје" кога го посетувавав ОУ "Јан Амос Коменски ". Со постигнатите одлични резултати и големи препораки од училиштето и факултетот во истото почнав да волонтирам во деновите кога не сум на настава. Во текот на студиите одржував настава на замена во ОУ "Владо Тасевски", ОУ "Христијан Тодоровски – Карпош ,"ОУ.Мирче Ацев ",ОУ."Војдан Чернодрински " и др. Во текот на студиите посетив многу семинари за штедењето на децата, со читање до лидерство,програмата чекор по чекор, програмата за здрава искахрана на децата , проверка на учениците преку таблет во областите од математика, англиски јазик и македонски, и др. како и обуки за таблет, компјутер. Учестувавам во одржување драмски и куклени престави на факултетот и во градинките во Скопје.Десет месеци работев во невладина организација како волонтер наставник и обучувач на деца од социјално ранливите групи на возраст од 4 до 15 години и  спроведував психосоцијални работилници. Од септември 2017 година  работам како наствник во едукативниот центар Bright kids    co дечиња од 5-12 години и сум тренер за Brainobrain на деца од 4/14 години.

2018-07-04

Наставник

Bright-Kids -Brainobrain Kisela Voda

X